1. İsim (arazide/ yer kabuğunda) yükselme, kabarma.
  2. İsim (toplumda vb.) kargaşalık, karışıklık, baş kaldırma, ayaklanma, ânî/köklü/büyük değişiklik, ihtilâl.

    They have brought social upheaval and violent conflict into the country. 3. jeol. arazi yükselmesi.
işçi ayaklanması İsim
siyasal karışıklık
sosyal tedirginlik