mutual agreement

karşılıklı anlaşmayla
iki tarafın karşılıklı rızası ile
karşılıklı istek üzerine
tarafların karşılıklı anlaşarak boşanması
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
ortak savunma anlaşması
ikale sözleşmesi İsim, Hukuk