1. yağlı çarık (argo)
 2. Sıfat zengin, servet sahibi.
  a rich man. a rich nation.
  grow rich: zengin olmak.
 3. Sıfat bitek, verimli, mümbit.
  a rich territory/soil.
 4. Sıfat
  rich in/with: bol, mebzul, zengin.
  a country rich in beauty. rich in minerals. a design rich with colors.
 5. Sıfat değerli, kıymetli, bereketli.
  a rich prize. a rich harvest.
 6. Sıfat (yemek) çok tatlı, yağlı, baharatlı, ağır.
  rich foods/pastries.
 7. Sıfat (elbise, mücevherat vb.) pahalı, gösterişli, zarif, mükellef.
  rich dress/gifts.
 8. Sıfat (bina, mobilya, kumaş) süslü, iyi malzeme ile ve itina ile yapılmış.
  rich fabrics.
 9. Sıfat (şarap) rayihalı ve keskin.
  rich wine.
 10. Sıfat (renk) koyu, parlak, canlı.
  rich purple.
 11. Sıfat (ses vb.) gür, dolgun, berrak.
  rich voice. rich hair.
 12. Sıfat (koku) keskin.
  a rich odor.
 13. Sıfat (a) hoş, nükteli, eğlendirici.
  a rich joke. (b) gülünç, saçma.
  That's rich: Bu (söz) saçma(dır)!
zengin geçinmek Fiil
zengin olmak Fiil
kalori bakımından zengin
likiditesi olan
zenginlemek Fiil
zenginleşmek Fiil
mallanmak Fiil
zenginleşmek Fiil
yeni zengin
yeni zengin
zengin geçinmek Fiil
(US) zenginden zorla vergi almak Fiil
çok zengin
(a) zengin maden cevheri bulmak, (b) birdenbire zengin olmak.
bayındır
Br Yahudi gibi (Karun gibi , Br) zengin
yağlı müşteri
yağlı kapı
pahalı armağan
bol hasat
bereketli hasat
zengin
bol ödül
rime riche İsim
bol çeşit
verimli toprak
maden
zengin metin biçimi Bilgi Teknolojileri
başkalarını sömürerek/başkalarının sırtından zengin olmak.
dolambaçlı yollardan zengin olmak Fiil
birinin sırtından zengin olmak Fiil
birşey sayesinde zengin olmak Fiil
zengin ile fakir arasındaki uçurum
zengin bilinmek Fiil
zenginler
çabuk zengin olmak istemek Fiil
bol bilgi vermek Fiil