fungible

  1. Adjective muadil
  2. değiştirilebilir, değiştirilmesi/mübadelesi mümkün, kabili mübadele, (para, buğday gibi) aynı cinsten
    veya benzer bir mal ile değiştirilebilen (mal).
    Coins are fungible.
parça borcu Noun, Law
mislen saklama Noun, Banking
mübadelesi mümkün mallar Noun
misli eşya
misli menkul şeyler Noun